(1)
Mohamed Isa, Z.; Che Mustafa, M.; Shamsudin, I. D.; Bacotang, J.; Gnana Piragasam, G. A. Aktiviti Sokongan Bagi Perkembangan Bahasa Dan Komunikasi Kanak-Kanak. JPAKK 2021, 10, 27-34.