[1]
Taisin, N.J. 2018. Aktiviti melukis meningkatkan keyakinan diri dalam kalangan kanak-kanak: Effetiveness of drawing activity in increasing confidence among children. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan. 7, (Dec. 2018), 19–29. DOI:https://doi.org/10.37134/jpak.vol7.3.2018.