[1]
Abdul Rahman, N., Md Yassin, S. and Mohd Yusop, N.A. 2016. PEMBELAJARAN SECARA INISIATIF KANAK-KANAK MENERUSI PENDEKATAN PROJEK: DARI TUMBUH - TUMBUHAN KE SEKAKI PAYUNG: LEARNING INITIATION OF CHILDREN THROUGH PROJECT APPROACH: FROM PLANTS TO UMBRELLA. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan. 5, (Dec. 2016), 78–95.