[1]
Ahmad Tarmidi, N.A.Z. and Abu Bakar, K. 2022. Cutting Skills and its Effects on Preschool Children’s Writing Skills: Kemahiran Menggunting dan Kesannya terhadap kemahiran menulis Kanak-kanak Prasekolah. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan. 11, (Aug. 2022), 13–21. DOI:https://doi.org/10.37134/jpak.vol11.sp.2.2022.