1.
Arba’Ain MRA, Yatim MHM. Kerangka kajian penerimaaan teknologi permainan sebagai strategi pengajaran abad ke-21 dalam kalangan guru sekolah menengah subjek sains di Tanjong Malim: The framework of acceptance of game technology study as 21st century teaching strategy among secondary school teachers of science subjects in Tanjong Malim. JICTIE [Internet]. 2022 Dec. 1 [cited 2023 Oct. 3];9(3):100-1. Available from: https://ojs.upsi.edu.my/index.php/JICTIE/article/view/7362