1.
Sudin IAA, Rahmatullah B, Abdullah MFW, Tamrin KF, Khairudin M, Yahya SR. Kajian tinjauan literatur sistematik terhadap pendedahan pelajar universiti kepada percetakan 3D sebagai persediaan ke industri: A Systematic Literature Review Study on University Students’ Exposure to 3D Printing as Preparation for Industry. JICTIE [Internet]. 2022 Feb. 17 [cited 2024 Feb. 28];9(1):48-60. Available from: https://ojs.upsi.edu.my/index.php/JICTIE/article/view/6257