1.
Kaviza M. Pelaksanaan Kelas Flipped dengan Sumber Digital dalam Mata Pelajaran Sejarah: Kesannya Terhadap Kemahiran Pemikiran Sejarah: Implementing Flipped Classroom with Digital Sources in History Subject: Effects on Historical Thinking Skills. JICTIE [Internet]. 2020 May 1 [cited 2024 Jun. 19];7(1):30-42. Available from: https://ojs.upsi.edu.my/index.php/JICTIE/article/view/3587