Arba’Ain, Mohd Rijalul Aini, and Maizatul Hayati Mohamad Yatim. “Kerangka Kajian Penerimaaan Teknologi Permainan Sebagai Strategi Pengajaran Abad Ke-21 Dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah Subjek Sains Di Tanjong Malim: The Framework of Acceptance of Game Technology Study As 21st Century Teaching Strategy Among Secondary School Teachers of Science Subjects in Tanjong Malim”. Journal of ICT in Education 9, no. 3 (December 1, 2022): 100–110. Accessed September 29, 2023. https://ojs.upsi.edu.my/index.php/JICTIE/article/view/7362.