Vijayakumaran, R. K., R. Ismail, and N. Abdul Jalil. “Kaedah Flipped Learning Terhadap Minat, Penglibatan, Dan Kefahaman Pelajar Ekonomi: Flipped Learning Methods towards Interest, Involvement, and Understanding of Economics Student”. Journal of ICT in Education, vol. 9, no. 1, Feb. 2022, pp. 32-47, doi:10.37134/jictie.vol9.1.4.2022.