Sudin, I. A. A., B. Rahmatullah, M. F. W. Abdullah, K. F. Tamrin, M. Khairudin, and S. R. Yahya. “Kajian Tinjauan Literatur Sistematik Terhadap Pendedahan Pelajar Universiti Kepada Percetakan 3D Sebagai Persediaan Ke Industri: A Systematic Literature Review Study on University Students’ Exposure to 3D Printing As Preparation for Industry”. Journal of ICT in Education, vol. 9, no. 1, Feb. 2022, pp. 48-60, doi:10.37134/jictie.vol9.1.5.2022.