Kaviza, M. “Pelaksanaan Kelas Flipped Dengan Sumber Digital Dalam Mata Pelajaran Sejarah: Kesannya Terhadap Kemahiran Pemikiran Sejarah: Implementing Flipped Classroom With Digital Sources in History Subject: Effects on Historical Thinking Skills”. Journal of ICT in Education, vol. 7, no. 1, May 2020, pp. 30-42, doi:10.37134/jictie.vol7.1.4.2020.