[1]
R. K. Vijayakumaran, R. Ismail, and N. Abdul Jalil, “Kaedah Flipped Learning terhadap minat, penglibatan, dan kefahaman pelajar Ekonomi: Flipped Learning Methods towards Interest, Involvement, and Understanding of Economics Student”, JICTIE, vol. 9, no. 1, pp. 32–47, Feb. 2022.