[1]
I. A. A. Sudin, B. Rahmatullah, M. F. W. Abdullah, K. F. Tamrin, M. Khairudin, and S. R. Yahya, “Kajian tinjauan literatur sistematik terhadap pendedahan pelajar universiti kepada percetakan 3D sebagai persediaan ke industri: A Systematic Literature Review Study on University Students’ Exposure to 3D Printing as Preparation for Industry”, JICTIE, vol. 9, no. 1, pp. 48–60, Feb. 2022.