[1]
M. Kaviza, “Pelaksanaan Kelas Flipped dengan Sumber Digital dalam Mata Pelajaran Sejarah: Kesannya Terhadap Kemahiran Pemikiran Sejarah: Implementing Flipped Classroom with Digital Sources in History Subject: Effects on Historical Thinking Skills”, JICTIE, vol. 7, no. 1, pp. 30–42, May 2020.