Vijayakumaran, R. K., Ismail, R. and Abdul Jalil, N. (2022) “Kaedah Flipped Learning terhadap minat, penglibatan, dan kefahaman pelajar Ekonomi: Flipped Learning Methods towards Interest, Involvement, and Understanding of Economics Student”, Journal of ICT in Education, 9(1), pp. 32–47. doi: 10.37134/jictie.vol9.1.4.2022.