Vijayakumaran, Raja Kumari, Ramlee Ismail, and Norasibah Abdul Jalil. 2022. “Kaedah Flipped Learning Terhadap Minat, Penglibatan, Dan Kefahaman Pelajar Ekonomi: Flipped Learning Methods towards Interest, Involvement, and Understanding of Economics Student”. Journal of ICT in Education 9 (1):32-47. https://doi.org/10.37134/jictie.vol9.1.4.2022.