Sudin, Idham Aidil Akmal, Bahbibi Rahmatullah, Muhammad Fadhil Wong Abdullah, Khairul Fikri Tamrin, Moh Khairudin, and Sitti Rachmawati Yahya. 2022. “Kajian Tinjauan Literatur Sistematik Terhadap Pendedahan Pelajar Universiti Kepada Percetakan 3D Sebagai Persediaan Ke Industri: A Systematic Literature Review Study on University Students’ Exposure to 3D Printing As Preparation for Industry”. Journal of ICT in Education 9 (1):48-60. https://doi.org/10.37134/jictie.vol9.1.5.2022.