Kaviza, M. 2020. “Pelaksanaan Kelas Flipped Dengan Sumber Digital Dalam Mata Pelajaran Sejarah: Kesannya Terhadap Kemahiran Pemikiran Sejarah: Implementing Flipped Classroom With Digital Sources in History Subject: Effects on Historical Thinking Skills”. Journal of ICT in Education 7 (1):30-42. https://doi.org/10.37134/jictie.vol7.1.4.2020.