Sudin, I. A. A., Rahmatullah, B., Abdullah, M. F. W., Tamrin, K. F., Khairudin, M., & Yahya, S. R. (2022). Kajian tinjauan literatur sistematik terhadap pendedahan pelajar universiti kepada percetakan 3D sebagai persediaan ke industri: A Systematic Literature Review Study on University Students’ Exposure to 3D Printing as Preparation for Industry. Journal of ICT in Education, 9(1), 48–60. https://doi.org/10.37134/jictie.vol9.1.5.2022