(1)
Mohd Zulkifli, F. A.; Mohd Noor , N. A. Z. Analisis Tahap Penguasaan Penggunaan Telegram Bagi Pembelajaran Secara Atas Talian Dalam Kalangan Guru Dan pelajar.: Analysis of Mastery Level on the Use of Telegram for Online Learning Among Teachers and Students. JICTIE 2022, 9, 89-99.