(1)
Vijayakumaran, R. K.; Ismail, R.; Abdul Jalil, N. Kaedah Flipped Learning Terhadap Minat, Penglibatan, Dan Kefahaman Pelajar Ekonomi: Flipped Learning Methods towards Interest, Involvement, and Understanding of Economics Student. JICTIE 2022, 9, 32-47.