(1)
Sudin, I. A. A.; Rahmatullah, B.; Abdullah, M. F. W.; Tamrin, K. F.; Khairudin, M.; Yahya, S. R. Kajian Tinjauan Literatur Sistematik Terhadap Pendedahan Pelajar Universiti Kepada Percetakan 3D Sebagai Persediaan Ke Industri: A Systematic Literature Review Study on University Students’ Exposure to 3D Printing As Preparation for Industry. JICTIE 2022, 9, 48-60.