[1]
Sudin, I.A.A., Rahmatullah, B., Abdullah, M.F.W., Tamrin, K.F., Khairudin, M. and Yahya, S.R. 2022. Kajian tinjauan literatur sistematik terhadap pendedahan pelajar universiti kepada percetakan 3D sebagai persediaan ke industri: A Systematic Literature Review Study on University Students’ Exposure to 3D Printing as Preparation for Industry. Journal of ICT in Education. 9, 1 (Feb. 2022), 48–60. DOI:https://doi.org/10.37134/jictie.vol9.1.5.2022.