[1]
Kaviza, M. 2020. Pelaksanaan Kelas Flipped dengan Sumber Digital dalam Mata Pelajaran Sejarah: Kesannya Terhadap Kemahiran Pemikiran Sejarah: Implementing Flipped Classroom with Digital Sources in History Subject: Effects on Historical Thinking Skills. Journal of ICT in Education. 7, 1 (May 2020), 30–42. DOI:https://doi.org/10.37134/jictie.vol7.1.4.2020.