Mohd Shohid, N. I. “Knowledge, Awareness and Preparedness of SMK Yan Primary Secondary Students on The Issue of Flood in Yan, Kedah: Pengetahuan, Kesedaran Dan Kesediaan Pelajar Menengah Rendah SMK Yan Terhadap Isu Banjir Di Yan, Kedah”. GEOGRAFI, vol. 10, no. 2, Dec. 2022, pp. 99-122, doi:10.37134/geografi.vol10.2.6.2022.