Jubit, N., M. S. Redzuan, A. Ahmad, M. S. Salleh, and T. Masron. “Property Crime Trends in Malaysia: A Study in Selangor and Kuala Lumpur: Tren Jenayah Harta Benda Di Malaysia: Kajian Di Selangor Dan Kuala Lumpur”. GEOGRAFI, vol. 10, no. 2, Dec. 2022, pp. 35-53, doi:10.37134/geografi.vol10.2.3.2022.