[1]
S. M. S. Musa, N. Senapi, H. Shafii, A. Md Yassin, and R. Zainal, “Kepentingan Penyediaan Elemen Landskap di Kawasan Rekreasi Tasik Darulaman, Jitra, Kedah: Importance of Providing Elemental Landscape in Darulaman Lake Recreation Area, Jitra, Kedah”, GEOG, vol. 6, no. 2, pp. 67–75, Oct. 2018.