[1]
Z. Sakawi, A. R. Abd Rahman, and S. Ayup, “Keberkesanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam Selepas Akta 72: Kajian di Majlis Perbandaran Batu Pahat, Johor: Effectiveness of Solid Waste and Public Cleansing Management after Act 672: A Study at Batu Pahat Municipal Council, Johor”, GEOG, vol. 5, no. 3, pp. 72–83, Dec. 2017.