[1]
M. Z. Ahmad @ Shaari and N. Saidin, “Pengetahuan Tentang Kearifan Tempatan Berkait Alam Sekitar dalam Kalangan Guru Geografi: Local Wisdom on Environmental Knowledge among Geography Teachers”, GEOG, vol. 4, no. 2, pp. 1–8, Oct. 2016.