Mohd Shohid, N. I. (2022) “Knowledge, Awareness and Preparedness of SMK Yan Primary Secondary Students on The Issue of Flood in Yan, Kedah: Pengetahuan, Kesedaran dan Kesediaan Pelajar Menengah Rendah SMK Yan Terhadap Isu Banjir di Yan, Kedah”, GEOGRAFI, 10(2), pp. 99–122. doi: 10.37134/geografi.vol10.2.6.2022.