Jubit, N., Redzuan, M. S., Ahmad, A., Salleh, M. S. and Masron, T. (2022) “Property Crime Trends in Malaysia: A Study in Selangor and Kuala Lumpur: Tren Jenayah Harta Benda di Malaysia: Kajian di Selangor dan Kuala Lumpur”, GEOGRAFI, 10(2), pp. 35–53. doi: 10.37134/geografi.vol10.2.3.2022.