Shafii, Haryati, Ezzer Harryson Stephen, Azlina Md Yassin, Haidaliza Masram, Ta Wee Seow, and Mohd Hairy Ibrahim. 2023. “Pengaruh Perubahan Cuaca Terhadap Penyiapan Kerja-Kerja Pembinaan Di Tapak Bina”. GEOGRAFI 11 (1):99-122. https://doi.org/10.37134/geografi.vol11.1.6.2023.