Mohd Shohid, Nor Izzatie. 2022. “Knowledge, Awareness and Preparedness of SMK Yan Primary Secondary Students on The Issue of Flood in Yan, Kedah: Pengetahuan, Kesedaran Dan Kesediaan Pelajar Menengah Rendah SMK Yan Terhadap Isu Banjir Di Yan, Kedah”. GEOGRAFI 10 (2):99-122. https://doi.org/10.37134/geografi.vol10.2.6.2022.