(1)
Musa, S. M. S.; Senapi, N.; Shafii, H.; Md Yassin, A.; Zainal, R. Kepentingan Penyediaan Elemen Landskap Di Kawasan Rekreasi Tasik Darulaman, Jitra, Kedah: Importance of Providing Elemental Landscape in Darulaman Lake Recreation Area, Jitra, Kedah. GEOG 2018, 6, 67-75.