(1)
Sakawi, Z.; Abd Rahman, A. R.; Ayup, S. Keberkesanan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam Selepas Akta 72: Kajian Di Majlis Perbandaran Batu Pahat, Johor: Effectiveness of Solid Waste and Public Cleansing Management After Act 672: A Study at Batu Pahat Municipal Council, Johor. GEOG 2017, 5, 72-83.