(1)
Ahmad @ Shaari, M. Z.; Saidin, N. Pengetahuan Tentang Kearifan Tempatan Berkait Alam Sekitar Dalam Kalangan Guru Geografi: Local Wisdom on Environmental Knowledge Among Geography Teachers. GEOG 2016, 4, 1-8.