[1]
Jubit, N., Redzuan, M.S., Ahmad, A., Salleh, M.S. and Masron, T. 2022. Property Crime Trends in Malaysia: A Study in Selangor and Kuala Lumpur: Tren Jenayah Harta Benda di Malaysia: Kajian di Selangor dan Kuala Lumpur. GEOGRAFI. 10, 2 (Dec. 2022), 35–53. DOI:https://doi.org/10.37134/geografi.vol10.2.3.2022.