[1]
Musa, S.M.S., Senapi, N., Shafii, H., Md Yassin, A. and Zainal, R. 2018. Kepentingan Penyediaan Elemen Landskap di Kawasan Rekreasi Tasik Darulaman, Jitra, Kedah: Importance of Providing Elemental Landscape in Darulaman Lake Recreation Area, Jitra, Kedah. GEOGRAFI. 6, 2 (Oct. 2018), 67–75.