[1]
Sakawi, Z., Abd Rahman, A.R. and Ayup, S. 2017. Keberkesanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam Selepas Akta 72: Kajian di Majlis Perbandaran Batu Pahat, Johor: Effectiveness of Solid Waste and Public Cleansing Management after Act 672: A Study at Batu Pahat Municipal Council, Johor. GEOGRAFI. 5, 3 (Dec. 2017), 72–83.