[1]
Ahmad @ Shaari, M.Z. and Saidin, N. 2016. Pengetahuan Tentang Kearifan Tempatan Berkait Alam Sekitar dalam Kalangan Guru Geografi: Local Wisdom on Environmental Knowledge among Geography Teachers. GEOGRAFI. 4, 2 (Oct. 2016), 1–8.