[1]
Mahat, H., Che Ngah, M.S.Y. and Ahmad, N.I. 2015. Kajian Tahap Amalan Kelestarian dalam Kalangan Murid Prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia Daerah Hulu Langat, Selangor: A Study on the Level of Sustainability Practices among Ministry of Education Preschool Pupils in Hulu Langat, Selangor. GEOGRAFI. 3, 1 (Apr. 2015), 25–34.