1.
Saleh Y, Mahat H, Hashim M, Nayan N, Norkhaidi SB. Perbezaan kualiti hidup penduduk berdasarkan ciri demografi di pusat petempatan kecil: Kajian kes daerah Muallim, Perak, Malaysia. EJOSS [Internet]. 2020 May 20 [cited 2024 Jun. 21];6(1):12-21. Available from: https://ojs.upsi.edu.my/index.php/EJOSS/article/view/2765