[1]
M. R. Ali Huddin and A. A. Sapar, “Phonological Fossilization of Arabic Pronunciation among Malays: A Review Article: Kekerasan Lidah terhadap Penyebutan Huruf Arab dalam Kalangan orang Melayu: Satu Sorotan Kajian”, EJOSS, vol. 8, no. 1, pp. 126–134, Jun. 2022.