Ali Huddin, M. R. and Sapar, A. A. (2022) “Phonological Fossilization of Arabic Pronunciation among Malays: A Review Article: Kekerasan Lidah terhadap Penyebutan Huruf Arab dalam Kalangan orang Melayu: Satu Sorotan Kajian”, EDUCATUM Journal of Social Sciences, 8(1), pp. 126–134. doi: 10.37134/ejoss.vol8.1.12.2022.