Saleh, Y., Mahat, H., Hashim, M., Nayan, N. and Norkhaidi, S. B. (2020) “Perbezaan kualiti hidup penduduk berdasarkan ciri demografi di pusat petempatan kecil: Kajian kes daerah Muallim, Perak, Malaysia”, EDUCATUM Journal of Social Sciences, 6(1), pp. 12–21. doi: 10.37134/ejoss.vol6.1.2.2020.