Mohd Sani, Norazmina Najibah, Nor Azura Adzharuddin, and Mastura Mahamed. 2024. “Kajian Pengetahuan Kesahihan Literasi Kandungan Maklumat Politik Di Laman Sosial Facebook Di Kalangan Wanita Belia Di Malaysia”. EDUCATUM Journal of Social Sciences 10 (1):1-15. https://doi.org/10.37134/ejoss.vol10.1.1.2024.