Ali Huddin, Muhammad Ridha, and Ahmad Arifin Sapar. 2022. “Phonological Fossilization of Arabic Pronunciation Among Malays: A Review Article: Kekerasan Lidah Terhadap Penyebutan Huruf Arab Dalam Kalangan Orang Melayu: Satu Sorotan Kajian”. EDUCATUM Journal of Social Sciences 8 (1):126-34. https://doi.org/10.37134/ejoss.vol8.1.12.2022.