Saleh, Yazid, Hanifah Mahat, Mohmadisa Hashim, Nasir Nayan, and Saiyidatina Balkhis Norkhaidi. 2020. “Perbezaan Kualiti Hidup Penduduk Berdasarkan Ciri Demografi Di Pusat Petempatan Kecil: Kajian Kes Daerah Muallim, Perak, Malaysia”. EDUCATUM Journal of Social Sciences 6 (1):12-21. https://doi.org/10.37134/ejoss.vol6.1.2.2020.