Mohd Sani, N. N., Adzharuddin, N. A., & Mahamed, M. (2024). Kajian Pengetahuan Kesahihan Literasi kandungan Maklumat Politik di laman sosial Facebook di kalangan wanita Belia di Malaysia. EDUCATUM Journal of Social Sciences, 10(1), 1–15. https://doi.org/10.37134/ejoss.vol10.1.1.2024