Ali Huddin, M. R., & Sapar, A. A. (2022). Phonological Fossilization of Arabic Pronunciation among Malays: A Review Article: Kekerasan Lidah terhadap Penyebutan Huruf Arab dalam Kalangan orang Melayu: Satu Sorotan Kajian. EDUCATUM Journal of Social Sciences, 8(1), 126–134. https://doi.org/10.37134/ejoss.vol8.1.12.2022